We are YOUR SYSTEM INTEGRATOR!

Elektronika a.s. je zameraná na systémovú inžiniersku činnosť v oblasti profesionálnej televíznej a rozhlasovej techniky. Projektovú, dodávateľskú a montážnu činnosť zabezpečuje tím špecialistov s bohatými skúsenosťami a najnovšími vedomosťami z prostredia televízie a rozhlasu. Dodávky technologických celkov sú od renomovaných zahraničných i domácich firiem a dopĺňané vlastnými výrobkami spoločnosti. Rozsah dodávok spoločnosti Elektronika a.s. je od samostatných prístrojov a zariadení cez technologické celky, samostatné pracoviská, prevádzkové súbory až po úplné technologické komplexy. Dodávky sú realizované "na kľúč" podľa požiadavky a špecifikácie zákazníka. Firma Elektronika berie na seba úlohu finálneho dodávateľa so systémovou zárukou na dodávku všetkých zariadení a prác. Starostlivosť o zákazníka nekončí uplynutím záručnej doby, ale pozáručný servis je zaisťovaný podľa dohody až po dobu 10 rokov. Počas celej doby svojej činnosti získala spoločnosť Elektronika a.s. skúseností, prax a potrebný know-how pri vypracovávaní štúdií, projektovaní a dodávkach ucelených komplexov pre verejnoprávne, lokálne a aj zahraničné TV stanice.