- WEB PAGE UNDER CONSTRUCTION -

We are YOUR SYSTEM INTEGRATOR!

Elektronika a.s. je zameraná na systémovú inžiniersku činnosť v oblasti profesionálnej televíznej a rozhlasovej techniky. Projektovú, dodávateľskú a montážnu činnosť zabezpečuje tím špecialistov s bohatými skúsenosťami a najnovšími vedomosťami z prostredia televízie a rozhlasu. Dodávky technologických celkov sú od renomovaných zahraničných i domácich firiem a dopĺňané vlastnými výrobkami spoločnosti. Rozsah dodávok spoločnosti Elektronika a.s. je od samostatných prístrojov a zariadení cez technologické celky, samostatné pracoviská, prevádzkové súbory až po úplné technologické komplexy. Dodávky sú realizované "na kľúč" podľa požiadavky a špecifikácie zákazníka. Firma Elektronika berie na seba úlohu finálneho dodávateľa so systémovou zárukou na dodávku všetkých zariadení a prác. Starostlivosť o zákazníka nekončí uplynutím záručnej doby, ale pozáručný servis je zaisťovaný podľa dohody až po dobu 10 rokov. Počas celej doby svojej činnosti získala spoločnosť Elektronika a.s. skúseností, prax a potrebný know-how pri vypracovávaní štúdií, projektovaní a dodávkach ucelených komplexov pre verejnoprávne, lokálne a aj zahraničné TV stanice.

 

HDR and the Broadcast Environment: Better Pixels Create Better Content

HDRConsumers have long judged video content by the visible quality of the image on the screen, and are always pursuing the next breakthrough in display technology. Over the years, we've witnessed the shift from black-and-white to color, from SD to HD, the failed introduction of consumer 3D for the home and now we are seeing simultaneous interest in both 4K UHD and HDR. Content producers are embracing both technologies, while early adopter consumers are investing in new displays that can support the latest formats.

Read more ...

Come join us at Government Video Expo

Everyone knows – simply navigating change no longer works. That's why government agencies, defense and key government contractors have long trusted Grass Valley with their broadcast and media needs. At Government Video Expo this year, we'll be showcasing solutions across the industry's widest array of broadcast and media solutions that help you stay efficient, tell better stories and meet your mission objectives, ensuring that change will become opportunity.

Read more ...

Aggregation is Key to Optimizing IP Network Design

While considering IP network design can be aggravating, the key to optimizing IP network design is aggregation. Aggregation combines multiple network connections in parallel to increase throughput beyond what a single connection could sustain, or at less cost than a signal connection. By using aggregation, Grass Valley, a Belden Brand, can help you to get the most out of today's media-carrying IP networks, while protecting yourself against near-term obsolescence without necessarily adding the most expensive, highest bandwidth IP switches available. Thus, aggregation is the key to slimlined IP capital expenditures as well as future update costs, whether considered CapEx or OpEx.

Read more ...

IP for Broadcast: Competitive Advantage or Table Stakes?

It seems like everyone is talking about the adoption of IP technology for broadcast applications. It's no longer a question of why transition to IP-based platforms, but rather when and how. As with any new technology adoption, these questions can be tough to answer. Here are a few things that can help narrow the discussion.

Read more ...